Duurzaam Ondernemen

DUURZAAMHEID EN MVO IS DE NIEUWE UITDAGING

Een hoveniersbedrijf met ambitie en van enig formaat dient continue voor nieuwe doelen te staan, strategieën te bedenken en initiatieven te ontwikkelen ten einde van het verschil te maken met de concurrentie. De laatste jaren staan de professionele media bol van het begrip duurzaamheid en van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Was het in 2008 incindenteel, in 2009 werd het frequent en vanaf 2010 wordt het vraagstuk dagelijks aan de orde gesteld en is iedere branche bezig met promotie.

Bewustwording zal worden geprikkeld door daadwerkelijke veranderingen, welke zichtbaar worden doorgevoerd. Pas dan zal er een vonk overspringen, welke uiteindelijk het vuurtje zal moeten aanwakkeren. In dit geval is 'zien doet geloven' wel degelijk van toepassing. Veel zal gepaard gaan met de nodige investeringen.

De 3 P's zullen ook binnen het op te stellen programma centraal moeten staan, waarbij de mens (People) en het milieu (Planet) centraal moeten stellen zonder het ondernemersuitgangspunt, t.w. winst (Profit), uit het oog te verliezen.

Daarmee onderscheiden we ons, uiteraard met inachtname van onze mogelijkheden!

 overhandiging

Datgene wat een mens bezig houdt, komt boven en moet verder worden ontwikkeld. Onder invloed van waarnemingen, publicaties en lezingen gaan de begrippen cradle2cradle, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons bedrijf betekenis krijgen. In een uitgebreid document is hier aandacht aan besteed en als bedrijf VISSER GROEN BV hebben wij aangegeven dat er een drietal speerpunten zijn, t.w. samenwerking, zowel intern als met strategische partijen, gedeelde verantwoordelijkheid en duurzaam ondernemen als onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.

Verder staan in ons rapport het volgende viertal onderdelen centraal:
- Ondernemen
- Mens
- Milieu
- Maatschappij

Het inpassen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is gezien het karakter van de klanten alsmede de aard van de werkzaamheden niet eenvoudig inpasbaar. Toch is besloten een eerste aanzet te geven om samen te gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft dan wel geen mensen waarmee een dienstverband wordt aangegaan, maar betreft cliënten van een grote zorginstelling waarvoor het onderhoud van de groenvoorziening wordt gedaan.

Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen

Ook het onderwerp groen en gezondheid wordt verder uitgewerkt. Hiertoe is reeds een samenwerking opgestart met de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum. Uitgangspunten zijn o.m. een sneller herstel van stress, het stimuleren van beweging, het bevorderen van sociale contacten, de ontwikkeling van de mens doordat hij buiten verblijft en de verbetering van het microklimaat.

Het streven is om periodiek een deel van het rapport er uit te lichten en nader voor het voetlicht van onze site te plaatsen.

Duurzaam ondernemen   Visser Groen is een bedrijf met "Duurzaam Ondernemen" kenmerk.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat naast aandacht voor economische doelstellingen, ook rekening wordt gehouden met mens en milieu.