Kwaliteit

DE TUINEN VAN APPELTERN

De Tuinen van Appeltern is Nederlands enige objectieve tuinvoorlichtingsinstituut, dat bestaat uit een 12 hectare groot tuinenpark met meer dan 180 verschillende voorbeeldtuinen In Nederland zijn meer dan 5.000 hoveniersbedrijven en circa 3.000 ontwerpbureaus actief. Allemaal bieden zij hun diensten aan op de tuinmarkt. Het lastige daarbij is, dat u ‘aan de buitenkant’ vaak niet kunt zien welk bedrijf voldoende kwaliteit en creativiteit in huis heeft om u naar tevredenheid te kunnen helpen. Daarom heeft de tuinen van Appeltern naar bedrijven die het volledige traject vanaf het eerste idee tot en met de aanleg en de nazorg kunnen verzorgen. Deze bedrijven moeten voldoende creatief, betrouwbaar en vakbekwaam zijn, goed kunnen luisteren en openstaan voor allerlei denkbare samenwerkingsvormen. U moet ook uw eigen ideeën aan kunnen dragen wanneer u dat zou willen. Vooralsnog heeft de tuinen van appeltern 39 bedrijven het keurmerk ‘Exclusief geselecteerd’ gegeven.

Meer informatie www.appeltern.nl & http://www.exclusiefgeselecteerd.nl/

Tuinen van Appeltern


GROENKEUR

Het Groenkeur keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De richtlijnen gelden als norm. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen. Groenkeur wordt gezien als een veeleisend keurmerk voor de groene sector. Bij het groenkeur keurmerk staat tevredenheid van de opdrachtgever centraal. Er is jaarlijks toezicht op naleving van wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften. Het keurmerk eist professionaliteit in alle stadia van het werk. Alles bij elkaar toont de hovenier zich met dit certificaat als betrouwbare vakman.
 
Meer informatie www.groenkeur.nl

Groenkeur  Ecas
 


VCA**2008/05 - ISO 9001:2008
 
De ISO 9001:2008 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers.De organisatie moet zorgen voor  klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.
 
Wanneer een externe audit heeft plaatsgevonden kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.
 
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. De norm wordt in Nederland beheerd door het SSVV.
 
De VHG is de belangenbehartiger en adviseur van groene ondernemers: hoveniers, groenvoorzieners, dak- en gevelbegroeners en boomverzorgers. Ook vormt de VHG een gemeenschap, een sociëteit, waarin groen ondernemerschap tot bloei komt door contact en gedeelde interesse.

Meer informatie www.vhg.org

VHG